Toegenomen prevalentie van overgewicht en obesitas bij Nederlandse kinderen en signalering daarvan aan de hand van internationale normen en nieuwe referentiediagrammen

Onderzoek
R.A. Hirasing
A.M. Fredriks
S. van Buuren
S.P. Verloove-Vanhorick
J.M. Wit
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1303-8
Abstract

Samenvatting

Doel

Vaststellen van de prevalentie van overgewicht en obesitas bij Nederlandse kinderen in 1980 en in 1997 volgens internationaal opgestelde criteria, en opstellen van nieuwe referentiediagrammen voor overgewicht en obesitas bij kinderen.

Opzet

Beschrijvend.

Methode

Volgens internationale criteria naar leeftijd en geslacht werd de prevalentie van overgewicht en obesitas vastgesteld, gebaseerd op de lengte- en gewichtsgegevens uit de ‘Vierde landelijke groeistudie’ (1997).

Resultaten

Zowel bij jongens als bij meisjes was de prevalentie van overgewicht en obesitas in 1997 hoger dan in 1980: bij jongens varieerde die van overgewicht in 1997 van 7,1 tot 15,5 en bij meisjes van 8,2 tot 16,1. De prevalentie van zowel overgewicht als obesitas was bij meisjes hoger dan bij jongens.

Conclusie

Met de internationale criteria voor overgewicht en obesitas en de referentiegroeidiagrammen ontleend aan het landelijk groeionderzoek van 1997 dient zowel de preventie als de signalering van overgewicht en obesitas krachtig te worden aangepakt in de jeugdgezondheidszorg.

Auteursinformatie

Vrije Universiteit, afd. Sociale Geneeskunde, Instituut voor Extramuraal Geneeskundig Onderzoek, Van der Boechorststraat 7, 1081 BT Amsterdam.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Kindergeneeskunde, Leiden.

Mw.A.M.Fredriks, arts-onderzoeker; mw.prof.dr.S.P.Verloove-Vanhorick, kinderarts-epidemioloog (beiden tevens: TNO Preventie en Gezondheid, divisie Jeugd, Leiden); prof.dr.J.M.Wit, kinderarts.

TNO Preventie en Gezondheid, divisie Jeugd, Leiden.

Dr.S.van Buuren, statisticus.

Contact Prof.dr.R.A.Hirasing, kinder- en jeugdarts (jgzalgemeen@gggd.amsterdam.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties