Het bijnierschorscarcinoom, een tumor met een grote klinische verscheidenheid

Klinische praktijk
J.M.J. Schreinemakers
P.S. van Dam
C.A. Seldenrijk
D.H. Biesma
I.H.M. Borel Rinkes
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:2109-13
Abstract

Dames en Heren,

Tumoren van de bijnier komen relatief vaak voor. Post-mortemonderzoek laat een incidentie van 7-10 zien.1 Het overgrote deel van deze bijniertumoren is goedaardig, maar sommige zijn hormonaal actief. Primaire maligne tumoren van de bijnier daarentegen zijn zeldzaam. Deze hebben een relatief slechte prognose omdat ze zich over het algemeen laat presenteren. Bovendien wisselen de symptomen sterk. Het enige dat maligne bijniertumoren bij presentatie vrijwel altijd gemeen hebben, is dat ze groter zijn dan benigne bijniertumoren. Wij bespreken een patiënte met een cortisolproducerend bijnierschorscarcinoom.

Patiënt A, een 52-jarige, adipeuze (102 kg bij een lengte van 168 cm) vrouw, wordt verwezen naar de polikliniek Interne Geneeskunde vanwege aanhoudende bovenbuiksklachten en therapieresistente hypertensie (190/120 mmHg). De huisarts omschrijft haar als een drukke vrouw met een plethorisch gelaat, die vanaf haar 29e jaar bekend was wegens hypertensie. Sinds een jaar is de bloeddruk hoger dan voorheen; analyse door een cardioloog…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht.

Mw.J.M.J.Schreinemakers, student.

Afd. Chirurgie: hr.prof.dr.I.H.M.Borel Rinkes, chirurg.

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, afd. Inwendige Geneeskunde, Amsterdam.

Hr.dr.P.S.van Dam, internist-endocrinoloog.

St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein.

Afd. Pathologie: hr.dr.C.A.Seldenrijk, patholoog.

Afd. Inwendige Geneeskunde: hr.dr.D.H.Biesma, internist-hematoloog.

Contact hr.prof.dr.I.H.M.Borel Rinkes (i.h.m.borelrinkes@chir.azu.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties