Behandeling van het bijnierschorscarcinoom

Klinische praktijk
E.J.M. Roelofs
P.H.M. de Mulder
A.R.M.M. Hermus
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:2576-9

Inleiding

Het bijnierschorscarcinoom is een zeldzame tumor. De incidentie is 2 per miljoen mensen per jaar en is iets hoger voor mannen dan voor vrouwen.1-5 De ziekte komt in alle leeftijdsgroepen voor, de gemiddelde leeftijd ligt rond 45 jaar.126-8

Bijnierschorstumoren worden ingedeeld als klinisch functionerend (dat wil zeggen klinische verschijnselen door de produktie van abnormale hoeveelheden van een of meer bijnierschorshormonen); biochemisch functionerend (dat wil zeggen overproduktie van bijnierschorshormonen zonder klinische verschijnselen); en klinisch en biochemisch niet-functionerend.3 In de praktijk wordt dit onderscheid meestal niet zorgvuldig gemaakt, veelal gebruikt men de termen ‘functionerend’ en ‘niet-functionerend’ in de betekenis van klinisch wel of niet functionerend.

Bij ongeveer de helft van de patiënten is er sprake van excessieve hormoonproduktie,24-9 veelal betreft het glucocorticoïden of androgenen. Minder vaak worden oestrogenen en zelden mineralocorticoïden door de tumor geproduceerd. Soms maakt de tumor zowel glucocorticoïden als androgenen.

Het…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Afd. Medische Oncologie: mw.E.J.M.Roelofs (tevens: St. Elisabeth Ziekenhuis, Venray) en dr.P.H.M.de Mulder, internisten.

Afd. Endocriene Ziekten: dr.A.R.M.M.Hermus, internist.

Contact mw.E.J.M.Roelofs

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties