Het beroepsgeheim in het nieuwe Duitsche strafrecht

Pinkhof, H.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1926;70:2486