Beroepsgeheim en verschooningsrecht in Duitschland

Pinkhof
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1925;69:2036-7