Het beroepsgeheim van den arts en het verschooningsrecht

Schenck, Ca.M.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1927;71:1876-7