Het beroepsgeheim en de kwakzalverij in de Duitsche strafrechtcommissie

Pinkhof
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1930;74:791