Beroepsgeheim en geneeskundige verklaring in het Duitsche strafrechtontwerp

Pinkhof
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1925;69:2173-4