Het beloop van een klinisch behandelde depressie bij ouderen

Onderzoek
M. Meijer
G. van der Stege
Th.J. Heeren
J.P.J. Slaets
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:2067-71
Abstract

Samenvatting

Een onderzoek werd verricht naar het beloop van depressies in engere zin volgens DSM-III-criteria bij bejaarden die opgenomen zijn geweest op een psychogeriatrische afdeling van een algemeen psychiatrisch ziekenhuis. Door middel van statusonderzoek werden de patiënten geselecteerd. Patiënten met een andere diagnose op as I of een ernstige lichamelijke aandoening werden uitgesloten. De geselecteerde patiënten werden benaderd voor een follow-up-onderzoek.

Via statusonderzoek werden 38 patiënten geselecteerd, 3 van hen waren reeds overleden tijdens de opname, zodat 35 patiënten overbleven. De gemiddelde leeftijd was 78 jaar, 7 patiënten stierven na ontslag een natuurlijke dood en 6 patiënten weigerden hun medewerking. De overige 22 werden in het follow-up-onderzoek opgenomen.

Uit het statusonderzoek bleek dat bij ontslag 54 volledig was hersteld. Patiënten met een psychotische depressie waren statistisch significant langer opgenomen, werden uitgebreider medicamenteus behandeld en waren bij ontslag significant minder vaak volledig hersteld. Bij follow-up bleek dat in totaal 64 herstelde, waarvan de helft een recidiefdepressie doormaakte. Patiënten met een psychotische depressie herstelden minder vaak volledig. Opvallend was de verminderde zelfredzaamheid van de onderzochte groep.

De uitkomsten worden vergeleken met buitenlandse onderzoeken.

Auteursinformatie

Psychiatrisch centrum Zon en Schild, Amersfoort.

Mw.M.Meijer, psychiater.

Juliana Kinderziekenhuis, afd. Kinderpsychiatrie, 's-Gravenhage.

Mw.G.van der Stege, assistent-geneeskundige.

Willem Arntsz Hoeve, Den Dolder.

Mw.Th.J.Heeren, psychiater.

Ziekenhuis Leyenburg, afd. Klinische Geriatrie, 's-Gravenhage.

J.P.J.Slaets, klinisch geriater.

Contact mw.M.Meijer, Bunsenstraat 46-2, 1098 RM Amsterdam

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties