Elektroconvulsietherapie in een perifeer ziekenhuis

Onderzoek
B. Verwey
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:1694-7
Abstract

Samenvatting

De bevindingen worden gepresenteerd van een retrospectief onderzoek bij 25 patiënten met een therapieresistente depressie in engere zin, opgenomen voor elektroconvulsietherapie op een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis (Rijnstate te Arnhem). De resultaten na ECT en het verloop gedurende 2 jaar na de behandeling worden geïnventariseerd en met literatuurgegevens vergeleken. Bij ontslag kregen 12 patiënten het predikaat ‘hersteld’, bij 9 was er sprake van verbetering en bij 4 was er geen of zeer weinig verandering. Na 2 jaar bleken 4 patiënten overleden, van wie 1 door suïcide. Van de 22 follow-up-patiënten waren er 19 thuis: 15 konden als hersteld worden aangemerkt, 3 noemden hun toestand verbeterd en 4 waren niet hersteld. Het bleek dat 12 patiënten een recidief-depressie hadden gehad, die bij 10 met antidepressiva of ECT goed kon worden bestreden. ECT als onderdeel van behandeling van depressies kan zinvol worden genoemd en veilig worden toegepast op een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis.

Auteursinformatie

Ziekenhuis Rijnstate, afd. Psychiatrie, Postbus 9555, 6800 TA Arnhem.

B.Verwey, psychiater.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties