Elektroconvulsietherapie bij depressieve bejaarden; een retrospectief onderzoek naar werkzaamheid en veiligheid

Onderzoek
H.W.J. van Marwijk
F.M. Bekker
W.C.J. Hop
P.A.F. Jansen
J.F. van Nieuwkerk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:1396-9
Abstract

Samenvatting

De 46 patiënten die tussen maart 1983 en juni 1987 in de geriatrische afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis waren behandeld met elektroconvulsietherapie (ECT), werden retrospectief beoordeeld op werkzaamheid van de behandeling, op kenmerken met een mogelijk voorspellende waarde en op bijwerkingen. Het ging om 12 mannen en 34 vrouwen, gemiddeld 75 (63-88) jaar, met een ernstige therapieresistente dan wel levenbedreigende depressie.

Bij 22 patiënten werd een volledige dan wel partiële gunstige reactie gezien. Bij 7 van de 16 patiënten met een volledig herstel recidiveerde de depressie binnen een halfjaar. Juist onder de patiënten met de ernstigste psychotische kenmerken bevond zich het grootste percentage responders. Bij 2 patiënten trad tijdens of na ECT een ernstige bijwerking op. Voorafgaand aan ECT waren alle patiënten behandeld met psychofarmaca; daarbij hadden zich in 20 gevallen ernstige bijwerkingen voorgedaan.

Naar onze mening is elektroconvulsietherapie een doeltreffend en veilig alternatief bij de behandeling van de bejaarde patiënt met een ernstige depressie.

Auteursinformatie

Christelijk Psychiatrisch Centrum ‘Bloemendaal’, afd. Geriatrie, Postbus 53002, 2505 AA 's-Gravenhage.

H.W.J.van Marwijk, assistent-geneeskundige; F.M.Bekker, psychiater; dr.P.A.F.Jansen en J.F.van Nieuwkerk, klinisch geriaters.

Erasmus Universiteit, Instituut voor Biostatistica, Rotterdam.

Ir.W.C.J.Hop, biostatisticus.

Contact F.M.Bekker

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties