Lithium bij de behandeling van depressieve bejaarden

Onderzoek
F.M. Bekker
H.W.J. van Marwijk
W.A. Nolen
P.A.F. Jansen
J.F. van Nieuwkerk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:442-5
Abstract

Samenvatting

De 65 patiënten die tussen maart 1985 en december 1986 in de geriatrische afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis wegens depressie waren behandeld met lithium, werden retrospectief beoordeeld op werkzaamheid van de behandeling en op bijwerkingen. Het ging hierbij om 12 mannen en 53 vrouwen, gemiddeld 77 (64-91) jaar, met ernstige depressie.

Bij 30 van de 43 patiënten (70) bij wie lithium werd toegevoegd aan een tot dan niet werkzame behandeling met cyclische antidepressiva werd een gunstige reactie gezien; van de 22 patiënten die werden behandeld met lithium als enig antidepressief medicament werd bij 6 verbetering waargenomen. Tijdens behandeling met lithium deed zich bij 16 patiënten 18 maal een ernstige bijwerking voor. Ondanks deze bijwerkingen kan lithium naar onze mening, mits onder deskundige controle, toch van waarde zijn bij de behandeling van de bejaarde patiënt met ernstige depressie.

Auteursinformatie

Christelijk Psychiatrisch Centrum ‘Bloemendaal’, afd. Geriatrie, 's-Gravenhage.

F.M.Bekker, psychiater (thans: Psychiatrisch Centrum ‘De Wellen’, Postbus 9028, 7300 EL Apeldoorn); H.W.J.van Marwijk, assistent-geneeskundige (thans: Rijksuniversiteit, vakgroep Huisartsgeneeskunde, Leiden); dr.W.A.Nolen, psychiater; dr.P.A.F.Jansen en mw.

J.F.van Nieuwkerk, klinisch geriaters.

Contact F.M.Bekker

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties