Ontremming tijdens toevoeging van lithium bij depressie resistent tegen imipramine

Klinische praktijk
J.R. Beck-Lie A Fat
T.K. Birkenhäger
J.W. Renes
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:2157-9
Abstract

Samenvatting

Bij 2 vrouwen, 65 en 43 jaar oud, met recidiverende unipolaire depressies werd na onvoldoende respons op het tricyclisch antidepressivum imipramine lithiumcarbonaat toegevoegd. Binnen enkele dagen ontwikkelden beide patiënten het beeld van een maniforme ontremming bij een lage lithiumbloedspiegel. Na verhoging van de lithiumdosering en vervanging respectievelijk continuering van de antidepressieve medicatie, trad volledig respectievelijk grotendeels herstel op. In dierexperimentele studies ontstond snel na toediening van lithium een toegenomen serotonerge transmissie, door toename van de serotoninesynthese en -afgifte. De toevoeging van lithium kan zo leiden tot een snel antidepressief effect en mogelijk ook een (hypo)manie luxeren. Afhankelijk van de ernst van de (hypo)manie kan men het antidepressivumgebruik continueren of staken, maar in ieder geval moet men de lithiumdosering verhogen om een adequate lithiumspiegel te bereiken.

Auteursinformatie

Parnassia Psycho-Medisch Centrum, afd. Stemmingsstoornissen, Postbus 53.002, 2505 AA Den Haag.

Mw.J.R.Beck-Lie A Fat, psychiater.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Psychiatrie, Utrecht.

T.K.Birkenhäger, psychiater.

Altrecht, afd. Ouderen, Zeist.

J.W.Renes, psychiater.

Contact mw.J.R.Beck-Lie A Fat

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties