Herziene richtlijn over acute appendicitis

Aanpassingen in diagnostiek en behandeling
Richtlijnen
20-05-2020
Wouter J. Bom, Max Knaapen, Ramon R. Gorter en Charles C. van Rossem
Aanvaard op 12-11-2019.
Gepubliceerd op 20-05-2020.
In print verschenen in week 21 2020.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4470