Herziene richtlijn ‘Hersenmetastasen’

Meer behandelopties
Richtlijnen
14-10-2020
Nina A. Hilkens, Roelien H. Enting, Lizza E.L. Hendriks, Frank J. Lagerwaard, Filip Y.F.L. de Vos en J.M.M. (Anja) Gijtenbeek

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Neurologie, Nijmegen: dr. N.A. Hilkens, aios; dr. J.M.M. Gijtenbeek, neuroloog. UMC Groningen, afd. Neurologie, Groningen: dr. R.H. Enting, neuroloog. Maastricht UMC+, afd. Longgeneeskunde, Maastricht: dr. L.E.L. Hendriks, longarts. Amsterdam UMC, locatie VUmc, afd. Radiotherapie, Amsterdam: dr. F.J. Lagerwaard, radiotherapeut-oncoloog. UMC Utrecht, afd. Interne Geneeskunde, Utrecht: dr. F.Y.F.L. de Vos, internist-oncoloog.

Contact: J.M.M. Gijtenbeek (anja.gijtenbeek@radboudumc.nl)

 

Verantwoording

De werkgroep Herziening landelijke richtlijn hersenmetastasen bestond naast de auteurs uit de volgende leden: Luc G.H. Dewit, radiotherapeut-oncoloog, Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis; K.J.A. van Elst, patiëntvertegenwoordiger, voorzitter van Stichting Melanoom; Celine S. Cathier, neuroloog, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis; Alexander de Graeff, internist-oncoloog, UMC Utrecht; Joska Heessels-Smetsers, verpleegkundig specialist neurologie, Catharina Ziekenhuis; Jose J.M.G. Jacobs-van Leur, verpleegkundig specialist palliatieve zorg, Radboudumc; Rishi D.S. Nandoe Tewarie, neurochirurg, Haaglanden MC; Marion Smits, radioloog, Erasmus MC; Jaap D. Zindler, radiotherapeut-oncoloog, Erasmus MC; Josefien Buddeke, adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

AuteurBelangenverstrengeling
Nina A. HilkensICMJE-formulier
Roelien H. EntingICMJE-formulier
Lizza E.L. HendriksICMJE-formulier
Frank J. LagerwaardICMJE-formulier
Filip Y.F.L. de VosICMJE-formulier
J.M.M. (Anja) GijtenbeekICMJE-formulier