Herziene consensus melanoom van de huid
Open

Onderzoek
21-10-1990
F.H.J. Rampen, D.J. Ruiter, B.B.R. Kroon en Ph. Rümke

Auteursinformatie

St. Anna Ziekenhuis, afd. Dermatologie, Oss.
F.H.J.Rampen, dermatoloog.
Sint-Radboudziekenhuis, Instituut voor Pathologische Anatomie, Nijmegen.
Prof.dr.D.J.Ruiter, patholoog-anatoom.
Het Nederlands Kanker InstituutAntoni van Leeuwenhoekhuis, Amsterdam.
Afd. Chirurgie: dr.B.B.R.Kroon, chirurg.
Afd. Immunologie: prof.dr.Ph.Rümke, internist.
Correspondentieadres: dr.J.J.E.van Everdingen, stafmedewerker Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing, Postbus 20064, 3502 LB Utrecht.

Verantwoording

Rapporteurs namens de Nederlandse Melanoom Werkgroep, die de herziening van de consensustekst voorbereidde.