Herziene CBO-richtlijn 'Follow-up na poliepectomie'

Klinische praktijk
F.M. Nagengast
C.J.E. Kaandorp
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:2022-5
Abstract

Samenvatting

- Het doel van follow-up na poliepectomie van één of meer colorectale adenomateuze poliepen is tijdige verwijdering van nieuwe adenomen en daarmee preventie van darmkanker.

- De eerste controle na index-poliepectomie kan worden verricht na 6 jaar indien er bij de index-poliepectomie 1 of 2 adenomen werden aangetroffen, en na 3 jaar indien er 3 of meer adenomen werden aangetroffen. Dezelfde controle-intervallen van 6 en 3 jaar gelden als er bij controlescopie 0-2 respectievelijk 3 of meer adenomen worden aangetroffen.

- Een controle 1 jaar na poliepectomie en frequentere controle dan na 6 respectievelijk 3 jaar wordt niet nuttig geacht, terwijl aan elke controle risico's en kosten zijn verbonden.

- Controle kan worden beëindigd bij patiënten bij wie cumulatief 1 adenomateuze poliep werd verwijderd: vanaf de leeftijd van 65 jaar; bij patiënten met cumulatief 2 adenomen: vanaf de leeftijd van 75 jaar en bij patiënten met cumulatief tenminste 3 adenomen zou de controle moeten doorgaan zolang de vitaliteit van de patiënt dit rechtvaardigt. Ook indien bij 3 opeenvolgende controles geen adenoom werd aangetroffen, kan men overwegen de controles te beëindigen.

- Er gelden aparte richtlijnen voor de controle van patiënten met erfelijk bepaalde adenomen.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Gastro-enterologie, Nijmegen.

Dr.F.M.Nagengast, gastro-enteroloog.

Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, Postbus 20.064, 3502 LB Utrecht.

Mw.dr.C.J.E.Kaandorp, arts.

Contact mw.dr.C.J.E.Kaandorp (cbo@cbo.nl)

Verantwoording

Namens de leden van de werkgroep, die aan het eind van dit artikel worden genoemd.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties