Landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker nadere bestudering waard; een advies van de Gezondheidsraad

Perspectief
W.A. van Veen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1655-7
Abstract

Samenvatting

Colorectumcarcinoom (CRC) treft jaarlijks 8400 mensen in Nederland. Ondanks betere behandelingsmogelijkheden daalt het landelijk sterftecijfer niet. De sterfte aan CRC kan worden verminderd via screening op occult bloed in de ontlasting. Met endoscopische screening (flexibele sigmoïdoscopie, colonoscopie) zou behalve de sterfte ook de incidentie van CRC sterk verminderd kunnen worden, maar dit staat nog niet vast. De invoering van een landelijk bevolkingsonderzoek verdient serieuze overweging, maar voor het nemen van beslissingen zijn er nog vragen te beantwoorden. Deze betreffen de optimale screeningsstrategie, de te verwachten deelnamegraad, de follow-up bij mensen bij wie poliepen worden gevonden, het beslag op menskracht en voorzieningen en kosteneffectiviteit.

Auteursinformatie

Gezondheidsraad, Postbus 16.052, 2500 BB Den Haag.

Contact W.A.van Veen, arts (wa.van.veen@gr.nl)

Ook interessant

Reacties