De opbrengst van endoscopische follow-up na het verwijderen van adenomateuze poliepen uit het colon

Onderzoek
R.J.P. Hackmann
A.B.M.M. van der Putten
R.J.L.F. Loffeld
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1720-3
Abstract

Samenvatting

Doel

Bepaling van de resultaten van endoscopisch follow-uponderzoek bij patiënten bij wie eerder adenomateuze colonpoliepen verwijderd werden.

Opzet

Retrospectief.

Plaats

Ziekenhuis De Heel, afdeling Interne Geneeskunde, Zaandam.

Patiënten en methode

De 124 patiënten, 66 mannen en 58 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 53 jaar (uitersten: 23-74) bij wie van januari 1988-december 1996 endoscopisch een colonpoliep was verwijderd en die geen coloncarcinoom hadden en geen belaste familieanamnese, werden geregistreerd voor follow-up na 1 jaar en na 3 of 5 jaar. In 1997 werden gegevens verzameld over de poliepen die bij follow-up werden aangetoond en verwijderd.

Resultaten

Bij de indexcoloscopie hadden 68 (55) patiënten 1 poliep, 46 (37) patiënten 2-4 poliepen en 10 (8) patiënten ≥ 5 poliepen. De lokalisatie van de poliepen was: rectum 17, sigmoïd 66, colon descendens 12, colon transversum 3, colon ascendens 1 en coecum 1. Ruim eenderde van de poliepen was groter dan 1,5 cm. Een 1e follow-upendoscopie, gemiddeld na 12 maanden (uitersten: 0,4-57), hadden 98 patiënten ondergaan; bij 37 van hen (38) werden 1 of meer poliepen gevonden en verwijderd. Bij een 2e follow-upcoloscopie, na gemiddeld 28 maanden (uitersten: 5,4-68 maanden), werden bij 26 van de 57 patiënten (46) opnieuw poliepen gevonden en verwijderd. Indien 2 of meer poliepen verwijderd werden tijdens een voorafgaande coloscopie, was er een grotere kans dat bij de volgende coloscopie wederom poliepen aanwezig waren (p < 0,001).

Auteursinformatie

Ziekenhuis De Heel, afd. Interne Geneeskunde, Postbus 210, 1500 EE Zaandam.

R.J.P.Hackmann, co-assistent; A.B.M.M.van der Putten en dr.R.J.L.F. Loffeld, internisten.

Contact dr.R.J.L.F.Loffeld

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties