Hervorming van de langdurige zorg
Open

Blijft de solidariteit behouden?
Zorg
21-11-2014
Maartje J. van der Aa, Silvia M.A.A. Evers, Saskia Klosse en J.A.M. (Hans) Maarse

De hervorming van de langdurige zorg is een veelbesproken onderwerp. In de kern komt die hervorming neer op een verschuiving van zorgaanspraken en een bezuiniging. De Wet Langdurige Zorg (WLZ) zal per 1 januari 2015 de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vervangen. Daarbij verschuiven delen van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de hernieuwde Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO 2015), die door gemeenten wordt uitgevoerd. Dit is een belangrijke verandering, omdat de AWBZ recht geeft op een vast zorgpakket, terwijl zorg volgens de WMO maatwerk is. Zorgverlening die onder de WMO valt wordt pas toegekend als de mogelijkheden van zorgvragers, waaronder hun financi√ęle capaciteit en sociale netwerk, niet toereikend zijn. Er kunnen ook hogere eigen bijdragen gevraagd worden dan in de AWBZ. Deze veranderingen hebben gevolgen voor de ervaren solidariteit.