Behoud van solidariteit: is wederkerigheid de oplossing?

Voor wat, hoort wat?

Perspectief
J.K.M. (Sjef) Gevers
M.C. (Corrette) Ploem
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6603
Abstract

Dit voorjaar bracht de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ) een advies uit: ‘Het belang van wederkerigheid … solidariteit gaat niet vanzelf!’.1 Op het eerste gezicht gaan solidariteit en wederkerigheid minder goed samen. Solidariteit is namelijk in essentie de bereidheid om bij te dragen aan de gemeenschap of de kosten daarvan, zo nodig door meer af te staan dan men kan terugverwachten. Wederkerigheid daarentegen betreft een evenwicht van rechten en plichten of van onderlinge prestaties.

Toch behandelt de RVZ deze 2 thema’s in samenhang. Dat roept vragen op, te meer omdat de RVZ ook een door het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) opgesteld signalement publiceerde over leefstijldifferentiatie in de zorg. Dit signalement geeft een overzicht van de argumenten vóór en tegen het invoeren van hogere premies of eigen betalingen in de zorgverzekering voor mensen met een ongezonde levensstijl.2 Een vorm van wederkerigheid dus. Uit het signalement…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Sociale Geneeskunde, Amsterdam.

Prof.mr.dr. J.K.M. Gevers, emeritus hoogleraar gezondheidsrecht; mr.dr. M.C. Ploem, onderzoeker en docent gezondheidsrecht.

Contact mr.dr. M.C. Ploem (m.c.ploem@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 19 juni 2013

Auteur Belangenverstrengeling
J.K.M. (Sjef) Gevers ICMJE-formulier
M.C. (Corrette) Ploem ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties