Blijft de solidariteit behouden?

Hervorming van de langdurige zorg

Perspectief
Maartje J. van der Aa
Silvia M.A.A. Evers
Saskia Klosse
J.A.M. (Hans) Maarse
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A8253
Abstract

Samenvatting

De hervorming van de langdurige zorg is een veelbesproken onderwerp. In de kern komt die hervorming neer op een verschuiving van zorgaanspraken en een bezuiniging. De Wet Langdurige Zorg (WLZ) zal per 1 januari 2015 de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vervangen. Daarbij verschuiven delen van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de hernieuwde Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO 2015), die door gemeenten wordt uitgevoerd. Dit is een belangrijke verandering, omdat de AWBZ recht geeft op een vast zorgpakket, terwijl zorg volgens de WMO maatwerk is. Zorgverlening die onder de WMO valt wordt pas toegekend als de mogelijkheden van zorgvragers, waaronder hun financiële capaciteit en sociale netwerk, niet toereikend zijn. Er kunnen ook hogere eigen bijdragen gevraagd worden dan in de AWBZ. Deze veranderingen hebben gevolgen voor de ervaren solidariteit.

Auteursinformatie

Universiteit Maastricht, School for Public Health and Primary Care (CAPHRI), afd. Health Services Research, Maastricht.

Drs. M.J. van der Aa, onderzoeker; prof.dr.mr. S.M.A.A. Evers, gezondheidswetenschapper en jurist (tevens: Trimbos instituut, afd. Publieke Geestelijke Gezondheid, Utrecht); em.prof.dr. J.A.M. Maarse, beleidswetenschapper.

Universiteit Maastricht, Rechtenfaculteit, afd. Publiekrecht, Maastricht.

Prof.mr.dr. S. Klosse, jurist.

Contact drs. M.J. van der Aa (m.vanderaa@maastrichtuniversity.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Maartje J. van der Aa ICMJE-formulier
Silvia M.A.A. Evers ICMJE-formulier
Saskia Klosse ICMJE-formulier
J.A.M. (Hans) Maarse ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties