Hervatten van antistolling na een hersenbloeding
Open

Stand van zaken
09-04-2015
L.J. (Jaap) Kappelle, Jeanette Hofmeijer, Steven A. Chamuleau, Koen M. van Nieuwenhuizen, Martin E.W. Hemels en C.J.M. (Karin) Klijn
  • Er is geen bewijs uit gerandomiseerde klinische trials met betrekking tot de vraag of en wanneer orale anticoagulantia hervat dienen te worden bij patiënten die een hersenbloeding hebben doorgemaakt en een blijvende indicatie voor deze medicatie hebben.
  • Het is onbekend of de nieuwe orale anticoagulantia geschikter zijn voor deze patiëntgroep dan vitamine K-antagonisten.
  • Antistolling behoort waarschijnlijk niet hervat te worden bij patiënten met een lobaire hersenbloeding die is veroorzaakt door cerebrale amyloïde angiopathie. Bij patiënten met een bloeding in subcorticale delen van de hersenen, de hersenstam of het cerebellum kan dit wel worden overwogen, mits de bloeddruk goed gereguleerd is.
  • Afhankelijk van het risico op een embolie uit het hart kan antistolling 1 tot 10 weken na de hersenbloeding worden hervat. Bij patiënten met atriumfibrilleren kan dit risico worden bepaald met de CHA2DS2-VASc-score.
  • Bij patiënten met een cardiale indicatie voor antistolling behoort deze beslissing te worden genomen in gezamenlijk overleg tussen cardioloog en neuroloog.