Hervatten van antistolling na een hersenbloeding

Klinische praktijk
L.J. (Jaap) Kappelle
Jeanette Hofmeijer
Steven A. Chamuleau
Koen M. van Nieuwenhuizen
Martin E.W. Hemels
C.J.M. (Karin) Klijn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8507
Abstract

Samenvatting

  • Er is geen bewijs uit gerandomiseerde klinische trials met betrekking tot de vraag of en wanneer orale anticoagulantia hervat dienen te worden bij patiënten die een hersenbloeding hebben doorgemaakt en een blijvende indicatie voor deze medicatie hebben.
  • Het is onbekend of de nieuwe orale anticoagulantia geschikter zijn voor deze patiëntgroep dan vitamine K-antagonisten.
  • Antistolling behoort waarschijnlijk niet hervat te worden bij patiënten met een lobaire hersenbloeding die is veroorzaakt door cerebrale amyloïde angiopathie. Bij patiënten met een bloeding in subcorticale delen van de hersenen, de hersenstam of het cerebellum kan dit wel worden overwogen, mits de bloeddruk goed gereguleerd is.
  • Afhankelijk van het risico op een embolie uit het hart kan antistolling 1 tot 10 weken na de hersenbloeding worden hervat. Bij patiënten met atriumfibrilleren kan dit risico worden bepaald met de CHA2DS2-VASc-score.
  • Bij patiënten met een cardiale indicatie voor antistolling behoort deze beslissing te worden genomen in gezamenlijk overleg tussen cardioloog en neuroloog.
Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Hersencentrum Rudolf Magnus, Utrecht.

Afd. Neurologie en Neurochirurgie: prof.dr. L.J. Kappelle en dr. C.J.M. Klijn, neurologen; drs. K.M. van Nieuwenhuizen, arts-onderzoeker.

Afd. Cardiologie: dr. S.A. Chamuleau, cardioloog.

Ziekenhuis Rijnstate, Arnhem.

Afd. Neurologie: dr. J. Hofmeijer, neuroloog.

Afd. Cardiologie: dr. M.E.W. Hemels, cardioloog.

Contact prof.dr. L.J. Kappelle (l.kappelle@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: C.J.M. Klijn wordt gesteund door een subsidie van de Nederlandse Hartstichting (2012T077); ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Dr. H.B. van der Worp leverde nuttig commentaar op een eerdere versie van het manuscript.

Auteur Belangenverstrengeling
L.J. (Jaap) Kappelle ICMJE-formulier
Jeanette Hofmeijer ICMJE-formulier
Steven A. Chamuleau ICMJE-formulier
Koen M. van Nieuwenhuizen ICMJE-formulier
Martin E.W. Hemels ICMJE-formulier
C.J.M. (Karin) Klijn ICMJE-formulier
Apixaban na een hersenbloeding tijdens antistolling bij atriumfibrilleren
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties