Risico’s van vitamine K-antagonisten bij cerebrale microbloedingen

Klinische praktijk
Barbara J.H. Verhaar
Meike W. Vernooij
Geert-Jan Biessels
Majon Muller
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D1790
Abstract

Samenvatting

  • Cerebrale microbloedingen gaan gepaard met een groter risico op het optreden van een intracerebrale bloeding.
  • Bij signalering van microbloedingen is het belangrijk te kijken naar mogelijke onderliggende afwijkingen, zoals cerebrale amyloïdangiopathie en andere factoren die het bloedingsrisico verhogen, vooral hypertensie.
  • Er is nog geen gerandomiseerd onderzoek gedaan naar hemorragische complicaties en herseninfarcten bij patiënten met microbloedingen die vitamine K-antagonisten gebruiken. Daardoor is het niet duidelijk of de beoogde preventie van herseninfarcten wel opweegt tegen het verhoogde bloedingsrisico bij gebruik van vitamine K-antagonisten door deze patiënten.
  • In de afweging of een oudere patiënt wel of geen anticoagulantia moet krijgen, moet ook rekening gehouden worden met comorbiditeit, polyfarmacie, het valrisico en de waarschijnlijkheid dat de patiënt goed op vitamine K-antagonisten ingesteld kan worden.
  • Als bij patiënten met cerebrale microbloedingen het risico op een intracerebrale bloeding verhoogd is en anticoagulantia toch geïndiceerd zijn, hebben direct werkende orale anticoagulantia (DOAC’s) mogelijk de voorkeur boven vitamine K-antagonisten.
Auteursinformatie

VU medisch centrum, afd. Interne Geneeskunde, Amsterdam.

B.J.H. Verhaar, MSc, coassistent; prof.dr. M. Muller, internist ouderengeneeskunde.

Erasmus MC, afd. Radiologie en Nucleaire Geneeskunde, Rotterdam.

Prof.dr. M.W. Vernooij, neuroradioloog (tevens: afd. Epidemiologie).

UMC Utrecht, afd. Neurologie, Utrecht.

Prof.dr. G.J. Biessels, neuroloog.

Contact prof.dr. M. Muller (majon.muller@vumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Barbara J.H. Verhaar ICMJE-formulier
Meike W. Vernooij ICMJE-formulier
Geert-Jan Biessels ICMJE-formulier
Majon Muller ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Jan
J. van der Meulen

Het laatste leerpunt: "DOAC's hebben mogelijk de voorkeur boven de vitamine K-antagonisten" wordt onderbouwd met een verwijzing naar een AHA/ASA Scientific Statement. De auteurs geven echter de conclusie van die "statement" onvolledig weer. DOAC’s hebben mogelijk de voorkeur omdat er significant minder intercraniële bloedingen (ICH) optreden vergeleken met vitamine K-antagonisten, maar ze geven wel meer gastro-intestinale bloedingen en er is geen verschil in mortaliteit.

De AHA//ASA Scientific Statement is dan ook: “We suggest that, for patients with NonValvularAtrialFibrillation in whom anticoagulation is indicated but who are considered at particularly high risk of future ICH, it may be reasonable to administer dabigatran, rivaroxaban, apixaban, or edoxaban in preference to warfarin”.

J. van der Meulen, SCEN-arts