Een makkelijk te missen diagnose bij passagère neurologische verschijnselen

Cerebrale amyloïdangiopathie

Klinische praktijk
Jorieke M.B. Reimer
J.A. (Arne) Deodatus
T.K.M. (Kim-My) Nguyen
M.H. (Heleen) den Hertog
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5337
Abstract

Dames en Heren,

Bij patiënten met cerebrale amyloïdangiopathie kunnen voorbijgaande neurologische verschijnselen optreden die doen denken aan TIA’s. Deze verschijnselen worden ‘transient focal neurological episodes’ (TFNE) genoemd. In deze klinische les laten we zien waarom het onderscheid tussen TFNE en TIA’s zo belangrijk is.

Artsen die werkzaam zijn op het gebied van de neurologie of de ouderengeneeskunde, op de Spoedeisende Hulp of in een huisartsenpraktijk, zien regelmatig patiënten met passagère neurologische verschijnselen. In deze klinische les bespreken wij een patiënt met recidiverende, voorbijgaande neurologische uitvalsverschijnselen die geduid werden als recidiverende ‘transient ischemic attacks’ (TIA’s). De patiënt kreeg hiervoor een trombocytenaggregatieremmer als secundaire profylaxe voorgeschreven. Uiteindelijk bleek sprake te zijn van ‘transient focal neurological episodes’ bij cerebrale amyloïdangiopathie (CAA), een relatieve contra-indicatie voor iedere vorm van antitrombotische therapie.

Patiënt A, een 75-jarige man, kwam naar de Spoedeisende Hulp in verband met acuut ontstaan krachtsverlies in zijn rechter hand. In de voorgeschiedenis had hij onder andere een myocardinfarct doorgemaakt en had hij atriumfibrilleren, waarvoor hij naast metoprolol ook apixaban gebruikte.

Een maand vóór zijn bezoek aan de Spoedeisende Hulp was hij door een neuroloog gezien op het TIA-spreekuur. Patiënt was naar dit spreekuur verwezen door…

Auteursinformatie

Isala, Zwolle, afd. Neurologie: J.M.B. Reimer, MSc, anios neurologie; dr. M.H. den Hertog, neuroloog; afd. Spoedeisende Hulp: drs. J.A. Deodatus, anios SEH; afd. Radiologie: drs. T.K.M. Nguyen, radioloog.

Contact J.M.B. Reimer (j.m.b.reimer@isala.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jorieke M.B. Reimer ICMJE-formulier
J.A. (Arne) Deodatus ICMJE-formulier
T.K.M. (Kim-My) Nguyen ICMJE-formulier
M.H. (Heleen) den Hertog ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties