(Bij)werkingen zitten toepassing in de weg

Anti-amyloïdmiddelen

Microscopisch beeld
Sabine Voigt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:C5578

Er wordt getwijfeld aan de klinische effectiviteit van anti-amyloïdmiddelen, een groep medicijnen tegen alzheimer. Maar wat is er eigenlijk bekend over de bijwerkingen? En wat betekenen die voor de nieuwe anti-amyloïdmiddelen die momenteel worden ontwikkeld?

De afgelopen jaren verschenen er verschillende onderzoeksresultaten rond geneesmiddelen voor de ziekte van Alzheimer.1-3 Die geneesmiddelen zijn bedoeld om de stapeling van b-amyloïd in hersenweefsel tegen te gaan. Hoewel deze middelen aanvankelijk nog lyrisch werden ontvangen in de media, blijkt de effectiviteit ervan nog niet klinisch relevant te zijn.4-7 Daartegenover staat dat alle onderzoeken laten zien dat ze ernstige bijwerkingen geven. Die bijwerkingen zijn echter onlosmakelijk verbonden met het werkingsmechanisme van de middelen. Wat gelijk ook de reden is dat een groot deel van de patiënten met de ziekte van Alzheimer überhaupt niet voor de middelen in aanmerking komt. Wat betekent die wetenschap voor de vele tientallen anti-amyloïdmiddelen die momenteel in de farmaceutische pijplijn zitten?

De (bij)werking van anti-amyloïdmiddelen

Bij de ziekte van Alzheimer spelen verschillende factoren een rol. Een daarvan is de ophoping van het eiwit amyloïd in het hersenweefsel. De anti-amyloïdmiddelen grijpen hierop in, door te…

Auteursinformatie

S. Voigt, eindredacteur en nieuwsredacteur, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Amsterdam (tevens: promovendus en onderzoekscoördinator bij LUMC, afd. Neurologie en Radiologie, Leiden).

Contact S. Voigt (s.voigt@ntvg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Sabine Voigt
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Journalistiek
Dit artikel wordt besproken in#25 Woorden doen ertoe
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties