Apixaban na een hersenbloeding tijdens antistolling bij atriumfibrilleren
Open

De APACHE-AF-trial
Onderzoek
09-04-2015
Koen M. van Nieuwenhuizen

Achtergrond en het waarom van de studie

Bij patiënten met atriumfibrilleren die tijdens het gebruik van antistolling een hersenbloeding krijgen, is niet bekend of hervatten van antistolling na verloop van tijd gunstig of ongunstig is, zoals elders in dit tijdschrift wordt uitgelegd (A8507).1

De nieuwe, directe werkende, orale anticoagulantia (NOAC’s) verminderen bij patiënten met atriumfibrilleren zonder mechanische hartklepprothese de kans op een herseninfarct net zo goed als vitamine K-antagonisten. Tijdens het gebruik van een NOAC traden 14% minder ernstige bloedingen en 52% minder intracraniële bloedingen op.2 In de gerandomiseerde AVERROES-trial hadden patiënten met atriumfibrilleren die behandeld werden met de NOAC apixaban een lagere kans op een herseninfarct, een hersenbloeding of een systemische embolie dan patiënten die werden behandeld met acetylsalicylzuur (hazardratio: 0,45; 95%-BI: 0,32-0,62). Zowel het aantal ernstige als het aantal intracraniële bloedingen verschilde niet.3

NOAC’s lijken een aantrekkelijk alternatief voor patiënten met atriumfibrilleren die recent een hersenbloeding kregen, maar om dit te kunnen ...