Bewijs of onderbuikgevoel?

Veilig hervatten van antitrombotica na gastro-intestinale bloeding

Opinie
H. Bart van der Worp
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D120
Abstract

Als bij patiënten met atriumfibrilleren die antistolling gebruiken een ernstige bloeding in de bovenste tractus digestivus optreedt, wordt deze medicatie meestal tijdelijk gestaakt. Nederlandse en Europese richtlijnen adviseren om de antistolling kort na de behandeling van de oorzaak van de bloeding te hervatten, mits hiervoor een goede indicatie bestaat.1,2 Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op bevindingen in retrospectieve observationele studies en vermoedelijk ook op klinische ervaring en gezond verstand. Als de oorzaak van de bloeding is weggenomen, lijkt het risico op een levensbedreigende tweede bloeding na het hervatten van de antistollingsmedicatie immers kleiner dan dat op een ernstige trombo-embolische complicatie als deze behandeling níét hervat wordt.

Recent hebben Deense onderzoekers in een nieuwe retrospectieve observationele studie nog eens getracht de voor- en nadelen te onderzoeken van het hervatten van antitrombotica na een gastro-intestinale bloeding.3 Gezien het bovenstaande is het de vraag of deze studie wel in een behoefte voorziet…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Hersencentrum, afd. Neurologie en Neurochirurgie, Utrecht.

Contact Dr. H.B. van der Worp, neuroloog (h.b.vanderworp@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: een ICMJE-formulier is online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
H. Bart van der Worp ICMJE-formulier
Antistolling hervatten na gastro-intestinale bloeding?

Ook interessant

Reacties