Antistolling na hersenbloeding bij kwetsbare ouderen

Opinie
Marcel Olde Rikkert
Jurgen Claassen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8765
Abstract

Elders in dit tijdschrift leveren Kappelle en collegae een relevante bijdrage aan de complexe besluitvorming over het wel of niet hervatten van de antistolling bij patiënten die een intracraniële bloeding hebben doorgemaakt terwijl zij anticoagulantia gebruikten.1 Zij geven terecht aan dat er onvoldoende onderzoeksgegevens beschikbaar zijn om evidencebased beslissingen te nemen. Dat wringt het meest bij de groep kwetsbare ouderen, een groep die in het betreffende artikel niet apart besproken wordt.

Dat het dilemma 'wel of niet hervatten' het meest bij ouderen speelt, wordt duidelijk in de recente INTERACT2-studie naar bloeddrukbehandeling bij patiënten die een intracraniële bloeding hebben doorgemaakt ('INTERACT' staat voor 'Intensive blood pressure reduction in acute cerebral haemorrhage trial').2 In de leeftijdsgroep ouder dan 75 jaar gebruikte 24% anticoagulantia, tegen 3,9% van de deelnemers die jonger dan 60 jaar waren. Ook de gevolgen van de bloedingen waren bij de oudste patiënten het grootst: 25% overleed binnen…

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Geriatrie/Radboudumc Alzheimer Centrum, Nijmegen.

Prof.dr. M.G.M. Olde Rikkert en dr J.A.H.R. Claassen, klinisch geriaters.

Contact prof.dr. M.G.M. Olde Rikkert (Marcel.OldeRikkert@Radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Marcel Olde Rikkert ICMJE-formulier
Jurgen Claassen Niet beschikbaar
Apixaban na een hersenbloeding tijdens antistolling bij atriumfibrilleren
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties