Herstel na eenvoudige hersenschudding slechter dan gedacht

Esther van Osselen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:C3017

Ook licht traumatisch hersenletsel – een hersenschudding met bewustzijnsverlies korter dan een half uur en posttraumatische amnesie korter dan 24 h, een Glasgow-comascore van 13-15 en zonder indicatie voor ziekenhuisopname – bezorgt een aanzienlijk aantal patiënten langdurig klachten.

Myrthe de Koning en collega’s van het UMC Groningen, het Medisch Spectrum Twente en het St. Elizabeth Ziekenhuis in Tilburg volgden 462 patiënten die zich op de Spoedeisende Hulp hadden gemeld met licht traumatisch hersenletsel (J Neurotrauma. 2016;33:1-5). Van 254 patiënten hadden zij ook de follow upgegevens na 6 maanden. Van alle patiënten werden de ernst en impact van het trauma gedocumenteerd. Na 2 weken werden patiënten gebeld en onder meer vragenlijsten afgenomen om de mate van angst en somberheid in kaart te brengen. Na 3 en na 6 maanden werd gekeken naar het aantal en de ernst van persisterende klachten – onder meer met de ‘Glasgow outcome scale’ –, naar werkhervatting en naar tussentijds bezoek aan de polikliniek Neurologie. Patiënten met psychiatrische problemen of verslaving aan alcohol of drugs waren geëxcludeerd.

Na 6 maanden had 1 op de 7 patiënten het werk of de studie nog niet geheel hervat. Ruim een derde was nog niet geheel hersteld volgens de Glasgow outcome scale. Een kwart van de patiënten had vanwege persisterende klachten de polikliniek Neurologie bezocht. Deze mensen hadden na 2 weken vaker last van angst en somberheid, maar geen ernstigere symptomen tijdens het bezoek aan de Spoedeisende Hulp. Patiënten die waren verwezen voor poliklinische controle hadden wel meer symptomen en konden minder vaak werk of studie hervatten. De onderzoekers pleiten voor meer alertheid voor symptomen van uitblijvend herstel na licht traumatisch hersenletsel. Snel ingrijpen voorkomt mogelijk dat klachten chronisch worden.

Gerelateerde artikelen

Reacties

Jeanne
Roeland

Fijn dat hier onderzoek naar is gedaan! Ik run al 2 jaar een lotgenotengroep van inmiddels 300 mensen en die groeit nog steeds. Dit zijn allemaal mensen die langdurig klachten ondervinden van een hersenschudding.

Jeanne Roeland