Bij alcoholintoxicatie minder restverschijnselen na hersenschudding

Esther van Osselen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:C2691

Patiënten die duidelijk onder invloed van alcohol zijn wanneer zij licht traumatisch hersenletsel oplopen, hebben een betere prognose dan lotgenoten die geen alcohol hebben gedronken. Ook de ongevalsmechanismen verschillen.

Dat blijkt uit een observationeel onderzoek onder 528 patiënten met een hersenschudding die in 2013 en 2014 werden opgevangen in het Universitair Medisch Centrum Groningen en het Elizabeth Ziekenhuis in Tilburg (J Neurotrauma.2015; epub 31 juli). Myrthe Scheenen en collega’s definieerden licht traumatisch hersenletsel als een trauma capitis met een ‘Glasgow coma scale’-score van 13-15, bewustzijnsverlies (maximaal 15 min) en/of posttraumatische amnesie (maximaal 24 h).

Van alle patiënten die in de genoemde onderzoeksperiode op de Spoedeisende Hulp werden gezien met licht traumatisch hersenletsel was ongeveer een derde duidelijk onder invloed. Vergeleken met de niet-beschonken patiënten was deze groep vaker man en jong, vaker betrokken bij een val of geweld, en juist minder vaak slachtoffer van verkeers- of sportongelukken. Hun ‘Glasgow coma scale’-score was bovendien lager. Beschonken patiënten werden vaker opgenomen, meestal maar voor één nacht.

Na 2 weken was de alcoholgroep juist beter opgeknapt. Na correctie voor verstorende variabelen als geslacht, comascore en leeftijd had de geïntoxiceerde groep minder of minder ernstige klachten van vermoeidheid, traagheid, en geheugen- en slaapproblemen. Ook na 6 maanden verging het deze groep iets beter. Gemiddeld herstelden beide groepen goed, maar op de ‘Glasgow outcome scale extended’ scoorde de alcoholgroep een fractie beter.

Scheenen en collega’s opperen als verklaring dat het alcoholgebruik er mogelijk voor zorgt dat patiënten een ongeluk minder levendig ervaren en er daardoor minder lang last van hebben. Zij vonden echter geen verschil in stemmingsstoornissen of in klachten van posttraumatische stress tussen de 2 groepen.

Gerelateerde artikelen

Reacties