‘Health literacy’ beïnvloedt mening vaccinatie

Hans van Maanen
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:C2729

Ouders met weinig medische basiskennis vinden de werkzaamheid en mogelijke ernstige bijwerkingen van vaccins over het algemeen minder belangrijk dan ouders met hogere ‘health literacy’ bij de beslissing hun pasgeborene te laten inenten tegen rotavirus. Dat kan te maken hebben met hun voorkeuren, maar ook met het feit dat ze deze informatie lastiger te verwerken vinden, aldus Jorien Veldwijk van het RIVM en haar Amsterdamse en Utrechtse collega’s (Med Decis Making. 2015; epub 3 september). Lager opgeleide en medisch minder goed ingevoerde ouders vonden ook de duur van de bescherming minder belangrijk.

De onderzoekers stuurden enquêteformulieren naar 1250 ouders van pasgeborenen (respons 467, 37%) om ‘health literacy’ te meten en af te zetten tegen 5 kennisvragen over het vaccin en achtergrondvariabelen. De meeste respondenten waren vrouw (82%), rond de 31 jaar en tertiair opgeleid. De meesten (84%) zeiden nimmer hulp nodig te hebben bij het lezen van medische informatie, en vrij zeker te weten dat ze medische formulieren correct invulden. 77% vond vaccinatie een goede maatregel om hun kind tegen rotavirus te beschermen, 90% vond de vaccinatie ‘vanzelfsprekend’.

Ook uit eerder onderzoek, aldus de auteurs, blijkt dat mensen de neiging hebben minder waarde te hechten aan informatie die ze niet goed begrijpen. Daarnaast doet de literatuur vermoeden dat hoger opgeleiden over het algemeen kritischer staan tegenover vaccinatie, maar deze studie laat zien dat medische basiskennis de standpunten beïnvloedt los van opleiding. Daarom is het volgens hen van belang ook ‘health literacy’ mee te nemen in onderzoek naar acceptatie van vaccinatieprogramma’s.

Reacties