Impact op het aantal ziektegevallen*

Vaccinatieprogramma’s in Nederland

Onderzoek
Dubbelpublicatie
Anna D. Tulen
Maarten van Wijhe
Hester Korthals Altes
Scott A. McDonald
Hester E. de Melker
Maarten J. Postma
Jacco Wallinga
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2983
Abstract

Samenvatting

Doel

Het kwantificeren van de impact van langlopende vaccinatieprogramma’s op het aantal gemelde ziektegevallen in Nederland.

Opzet

Schattingen op basis van modelprojecties van historische gegevens van meldingen van infectieziekten.

Methode

We hebben gegevens verzameld en gedigitaliseerd van niet eerder beschikbare maandelijkse meldingen van difterie, poliomyelitis, bof en rubella in Nederland in de periode 1919-2015. Bayesiaanse Poisson-regressiemodellen werden geconstrueerd op basis van gegevens over het maandelijkse aantal gemelde ziektegevallen in de pre-vaccinatieperioden, waarbij we rekening hielden met seizoensinvloeden, meerjarige cycli, langetermijntrends en autocorrelatie. Het aantal ziektegevallen dat door vaccinaties is voorkomen werd berekend als het verschil tussen het waargenomen en het verwachte aantal ziektegevallen op basis van modelprojecties.

Resultaten

In de eerste 13 jaar na invoering van vaccinatieprogramma’s nam het aantal meldingen van difterie, poliomyelitis, bof en rubella snel af. In totaal zijn in deze periode 18.900 (95%-BI: 12.000-28.600) ziektegevallen van difterie, 5100 (95%-BI: 2200-13.500) ziektegevallen van poliomyelitis en 1800 (95%-BI: 1000-3200) ziektegevallen van bof voorkomen door vaccinaties. Vaccinatie van 11-jarige meisjes tegen rubella heeft 13.700 (95%-BI: 1400-38.300) ziektegevallen voorkomen, terwijl universele rubellavaccinatie op de leeftijd van 14 maanden en 9 jaar 700 (95%-BI: 80-2300) ziektegevallen heeft voorkomen.

Conclusie

Deze bevindingen laten zien dat vaccinatieprogramma’s substantieel hebben bijgedragen aan de afname van infectieziekten in Nederland.

Auteursinformatie

Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, Bilthoven, Nederland: A.D. Tulen, MSc, dr. M. van Wijhe, dr. H. Korthals Altes, dr. S.A. McDonald, dr. H.E. de Melker en prof.dr. J. Wallinga (tevens: afd. Biomedical Data Sciences, LUMC, Leiden), onderzoekers. Rijksuniversiteit Groningen, Groningen Research Institute of Pharmacy, afd. FarmacoTherapie, -Epidemiologie en -Economie: prof.dr. M.J. Postma, gezondheidseconoom.

Contact J. Wallinga (jacco.wallinga@rivm.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: Dit onderzoek werd ondersteund door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De financiers waren niet betrokken bij de onderzoeksopzet, gegevensverzameling, interpretatie, besluit tot publicatie of het schrijven van het manuscript. Prof.dr. M.J. Postma ontving beurzen en honoraria van verschillende farmaceutische bedrijven, waaronder GlaxoSmithKline, Pfizer en Sanofi Pasteur MSD, die potentieel geïnteresseerd zijn in het onderwerp van dit artikel.

Jacco Wallinga
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties