Immuniteit tegen infectieziekten bij asielzoekers*

Onderzoek
01-08-2019
Alma Tostmann, Gudrun S. Freidl, Simone Goosen, Wilhelmina L.M. Ruijs, Gaby Smits, Rutger Schepp, Erwin Duizer, Greet J. Boland, Hester de Melker, Fiona R.M. van der Klis, Jeannine L.A. Hautvast en Irene K. Veldhuijzen

Samenvatting

Doel

Inzicht krijgen in de seroprevalentie voor 9 infectieziekten waartegen gevaccineerd kan worden onder volwassen asielzoekers in Nederland.

Opzet

Transversaal seroprevalentieonderzoek.

Methode

In 2016 werden volwassen asielzoekers van 18-45 jaar uit Syrië, Iran, Irak, Afghanistan en Eritrea die woonachtig zijn in één van 3 grote opvanglocaties uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. De deelnemers kregen een korte vragenlijst voorgelegd en er werd bloed bij ze afgenomen. Vervolgens werd de seroprevalentie bepaald van beschermende antistoffen tegen de volgende infectieziekten: mazelen, bof, rode hond, difterie, tetanus, polio, varicella, en hepatitis A en B.

Resultaten

De mediane leeftijd van de 622 deelnemers was 28 jaar; 81% van hen was man en 48% was geboren in Syrië. De gemiddelde seroprevalentie was: 88% voor mazelen (uitersten tussen de landen: 83-93), 91% voor bof (81-95), 94% voor rode hond (84-98), 96% voor varicella (92-98), 82% voor difterie (65-88), 98% voor tetanus (86-100), 91% voor polio type 1 (88-94), 95% voor polio type 2 (90-98), 82% voor polio type 3 (76-86), 84% voor hepatitis A (54-100) en 27% voor hepatitis B (8-42; anti-HBs). 7 deelnemers (1%) hadden een chronische hepatitis B-virusinfectie.

Conclusie

De seroprevalentie voor de onderzochte infectieziekten onder volwassen asielzoekers is over het algemeen hoog en wijkt niet wezenlijk af van die in de algemene Nederlandse bevolking, met uitzondering van de seroprevalentie voor mazelen. Er is echter geen aanleiding om het vaccinatiebeleid aan te passen, omdat de seroprevalentie voor mazelen in de algemene Nederlandse bevolking voldoende is om ook aan niet-immune asielzoekers groepsimmuniteit te bieden.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing