Immuniteit tegen infectieziekten bij asielzoekers*

Onderzoek
Dubbelpublicatie
Alma Tostmann
Gudrun S. Freidl
Simone Goosen
Wilhelmina L.M. Ruijs
Gaby Smits
Rutger Schepp
Erwin Duizer
Greet J. Boland
Hester de Melker
Fiona R.M. van der Klis
Jeannine L.A. Hautvast
Irene K. Veldhuijzen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3678
Abstract

Samenvatting

Doel

Inzicht krijgen in de seroprevalentie voor 9 infectieziekten waartegen gevaccineerd kan worden onder volwassen asielzoekers in Nederland.

Opzet

Transversaal seroprevalentieonderzoek.

Methode

In 2016 werden volwassen asielzoekers van 18-45 jaar uit Syrië, Iran, Irak, Afghanistan en Eritrea die woonachtig zijn in één van 3 grote opvanglocaties uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. De deelnemers kregen een korte vragenlijst voorgelegd en er werd bloed bij ze afgenomen. Vervolgens werd de seroprevalentie bepaald van beschermende antistoffen tegen de volgende infectieziekten: mazelen, bof, rode hond, difterie, tetanus, polio, varicella, en hepatitis A en B.

Resultaten

De mediane leeftijd van de 622 deelnemers was 28 jaar; 81% van hen was man en 48% was geboren in Syrië. De gemiddelde seroprevalentie was: 88% voor mazelen (uitersten tussen de landen: 83-93), 91% voor bof (81-95), 94% voor rode hond (84-98), 96% voor varicella (92-98), 82% voor difterie (65-88), 98% voor tetanus (86-100), 91% voor polio type 1 (88-94), 95% voor polio type 2 (90-98), 82% voor polio type 3 (76-86), 84% voor hepatitis A (54-100) en 27% voor hepatitis B (8-42; anti-HBs). 7 deelnemers (1%) hadden een chronische hepatitis B-virusinfectie.

Conclusie

De seroprevalentie voor de onderzochte infectieziekten onder volwassen asielzoekers is over het algemeen hoog en wijkt niet wezenlijk af van die in de algemene Nederlandse bevolking, met uitzondering van de seroprevalentie voor mazelen. Er is echter geen aanleiding om het vaccinatiebeleid aan te passen, omdat de seroprevalentie voor mazelen in de algemene Nederlandse bevolking voldoende is om ook aan niet-immune asielzoekers groepsimmuniteit te bieden.

Auteursinformatie

Contact Radboudumc, afd. Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen: dr. A. Tostmann, epidemioloog; dr. J.L.A. Hautvast, arts infectieziektebestrijding. RIVM, Centrum Infectieziektebestrijding, Bilthoven: dr. G.S. Freidl, veterinair epidemioloog (irene.veldhuijzen@rivm.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Alma Tostmann ICMJE-formulier
Gudrun S. Freidl ICMJE-formulier
Simone Goosen ICMJE-formulier
Wilhelmina L.M. Ruijs ICMJE-formulier
Gaby Smits ICMJE-formulier
Rutger Schepp ICMJE-formulier
Erwin Duizer ICMJE-formulier
Greet J. Boland ICMJE-formulier
Hester de Melker ICMJE-formulier
Fiona R.M. van der Klis ICMJE-formulier
Jeannine L.A. Hautvast ICMJE-formulier
Irene K. Veldhuijzen ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties