Is aanpassing noodzakelijk?

Infectieziektebestrijding bij asielzoekers in Nederland

Klinische praktijk
Nikki E. Francis
Lars Petersen
Barend J.C. Middelkoop
Jan Hendrik Richardus
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2792
Abstract

Samenvatting

Het aantal asielzoekers in Nederland is toegenomen, maar het beleid voor de screening, opsporing en behandeling van infectieziekten bij asielzoekers is in 15 jaar tijd nauwelijks veranderd.

Infectieziekten, inclusief ziekten die met vaccinatie te voorkomen zijn, worden via asielzoekers geïmporteerd in Nederland, maar het aantal en de ernst vormen geen grote bedreiging voor de volksgezondheid.

Het is belangrijk om alert te zijn op dragerschap van bijzonder resistente micro-organismen onder asielzoekers. Screening op een aantal infectieziekten wordt aangeboden via nationale screeningsprogramma’s, maar dit geldt niet voor alle ziekten die relevant zijn voor asielzoekers.

Hygiëne en sanitaire voorzieningen zijn essentieel voor de opvang van asielzoekers, mede vanwege de relatief hoge prevalentie van scabiës in deze groep.

De infectieziektebestrijding bij asielzoekers in Nederland kan verbeterd worden. Het onderscheiden van asielzoekers naar het land van herkomst is daarbij belangrijk. Wij adviseren dat Nederland de richtlijnen van het European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) voor de medische opvang van asielzoekers overneemt.

Auteursinformatie

Xerio | bedrijfsArtsen5, Rotterdam: drs. N.E. Francis, arts. International SOS, Amsterdam: drs. L. Petersen, arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde. LUMC, afd. Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, Leiden: prof.dr. B.J.C. Middelkoop, sociaal geneeskundige en epidemioloog. Erasmus MC, afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg, Rotterdam: prof.dr. J.H. Richardus, arts maatschappij en gezondheid en epidemioloog.

Contact J.H. Richardus (j.richardus@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Nikki E. Francis ICMJE-formulier
Lars Petersen ICMJE-formulier
Barend J.C. Middelkoop ICMJE-formulier
Jan Hendrik Richardus ICMJE-formulier
Nikki Francis
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties