‘Healing environment’ en het lot van autonome kunst in ziekenhuizen

Perspectief
Faye E.M. Brands
Arnold A. Witte
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6109
Abstract

Samenvatting

Er is een toenemende belangstelling voor de functie van kunst binnen de gezondheidszorg. Het concept ‘healing environment’, dat een aangename omgeving beoogt te creëren voor werknemer en patiënt, wordt door steeds meer Nederlandse ziekenhuizen omarmd. Het concept wordt verschillend ingevuld, maar onafhankelijk van de specifieke richting heeft healing environment gevolgen voor het kunstbeleid van zorginstellingen. Uit onderzoek in enkele Nederlandse ziekenhuizen blijkt dat hoe strikter richtlijnen van een healing environment worden nageleefd, des te meer de medisch-functionele benadering van kunst centraal wordt gesteld en des te minder aandacht er is voor de intrinsieke waarde van kunst. Maar ook ziekenhuizen waar healing environment wordt afgewezen blijken kunst wel degelijk te definiëren in termen van het veraangenamen van de omgeving van de patiënt. Healing environment kan dus niet dienen als nieuwe legitimatie voor autonome kunst in bestaande ziekenhuiscollecties, maar sluit wel aan bij de recente aandacht voor de maatschappelijke rol van kunst.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Kunstzaken, Utrecht.

F.E.M. Brands, MA, kunsthistoricus.

Universiteit van Amsterdam, afd. Algemene Cultuurwetenschappen, Amsterdam.

Dr. A.A. Witte, kunsthistoricus.

Contact dr. A.A. Witte (a.a.witte@uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 1 juli 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Faye E.M. Brands ICMJE-formulier
Arnold A. Witte ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties