Kunst uit middeleeuwse hospitalen in Nederland

Foto: ‘De bewening van Christus’, door Geertgen tot Sint Jans.
Johan P. Mackenbach
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7683
Abstract

Middeleeuwse hospitalen, de voorlopers van onze moderne ziekenhuizen, bezaten al kunstwerken. Elders in Europa is veel belangstelling voor dat culturele erfgoed, maar wat overgebleven is van de kunstwerken uit middeleeuwse en vroegmoderne hospitalen in Nederland, is nauwelijks bekend. Dit artikel brengt daar verandering in.

Samenvatting

Hospitalen waren in de Middeleeuwen en vroegmoderne tijd alomtegenwoordig in West-Europa, ook in wat tegenwoordig Nederland heet. Dat deze instellingen behalve een aantal bouwwerken ook interessante kunstwerken hebben nagelaten, is niet algemeen bekend. Dit artikel beschrijft dit culturele erfgoed, dat bestaat uit 71 kunstwerken. Christelijk-religieuze thema’s voeren de boventoon, samenhangend met het feit dat zielszorg in deze instellingen belangrijker was dan de zorg voor het lichaam. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van enkele concrete voorbeelden, waarin de relatie met het hospitaal vaak slechts impliciet aanwezig is, maar soms ook expliciet wordt gevisualiseerd. Hoewel de denkwereld waaruit deze kunstwerken voortkwamen ver afstaat van die van de 21e eeuw, vormen ze een interessante spiegel voor de hedendaagse gezondheidszorg, in het bijzonder voor moderne visies op de functie van kunst in ziekenhuizen.

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg, Rotterdam: prof.dr. J.P. Mackenbach.

Contact J.P. Mackenbach (j.mackenbach@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Johan P. Mackenbach ICMJE-formulier
Kunst en gezondheidszorg
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Medische geschiedenis
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties