Een traditie van veranderlijke functies

Kunst en gezondheidszorg

Groepsfoto medici met schilderijen op de achtergrond
Let Geerling
Jan E.E. Keunen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D8034
Abstract

Veel ziekenhuizen hebben kunstcollecties. Ook in de middeleeuwse voorlopers van ziekenhuizen – gasthuizen en hospitalen – waren al kunstwerken te vinden. Van die kunstwerken in Nederlandse hospitalen is een inventarisatie verschenen. Een goede aanleiding om naar de rol van kunst in de hedendaagse gezondheidszorg te kijken.

Elders in het NTvG staat een boeiende inventarisatie van kunstwerken die in de periode 1100-1600 zijn vervaardigd voor hospitalen in de Noordelijke Nederlanden.1 In Nederland is tot nu toe weinig onderzoek naar dit onderwerp gedaan. De slotconclusie van het artikel over deze kunstwerken is dat zielzorg in hospitalen uit die tijd belangrijker zou zijn dan de zorg voor het lichaam, omdat christelijk-religieuze thema’s in de kunstwerken de boventoon voeren. Die conclusie is naar onze mening te kort door de bocht. Vrijwel alle kunst in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd was immers religieus en symbolisch.2 Het kunstpatrimonium in hospitalen vormt daarop geen uitzondering. Wat de kunstwerken uitbeelden, kan daarom niet een-op-een geïnterpreteerd worden als dat wat het op het eerste gezicht lijkt.

Daar komt bij dat de hospitalen uit die tijd niet vergelijkbaar zijn met de ziekenhuizen zoals wij die vandaag de dag kennen. Hoewel het woord ‘hospitaal’ suggereert…

Auteursinformatie

Radboudumc, Nijmegen. Afd. Strategieontwikkeling & Corporate Communicatie: drs. L. Geerling, kunsthistoricus; afd. Oogheelkunde: em.prof.dr. J.E.E. Keunen, oogarts.

Contact L. Geerling (Let.Geerling@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Let Geerling ICMJE-formulier
Jan E.E. Keunen ICMJE-formulier
Kunst uit middeleeuwse hospitalen in Nederland
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties