Beter met kunst?

Perspectief
A.Y.R. (Rosalie) Kühlmann
J. (Hans) Jeekel
E.G.J.M. (Robert) Pierik
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9606
Abstract

Recent verscheen in TheLancet een systematische review en meta-analyse van 72 studies over de inzet van muziek om het herstel van volwassen patiënten te bevorderen.1 Uit dit onderzoek blijkt dat het gebruik van muziek effectief is in het verminderen van postprocedurele pijn, angst en pijnstilling en leidt tot een toename van de patiënttevredenheid. Steeds vaker is sprake van de integratie van muziek of andere kunstvormen in het ziekenhuis. Naast de esthetische rol die kunst vervult is in toenemende mate aandacht voor de mogelijke toepassingen hiervan bij de genezing van de patiënt. Kan kunst leiden tot een beter herstel?

De toepassing van kunst bij het herstel van de patiënt heeft een eeuwenoude oorsprong. In de Griekse oudheid werden patiënten in de tempels van Asklepios al omringd met natuur, muziek en andere kunst om de genezing te bevorderen.2 De laatste decennia komt hier weer meer aandacht voor. In de…

Auteursinformatie

Erasmus MC, Rotterdam.

Sophia Kinderziekenhuis, afd. Kinderchirurgie: drs. A.Y.R. Kühlmann, arts-onderzoeker.

Afd. Neurowetenschappen: prof.dr. J. Jeekel, chirurg.

Isala, afd. Chirurgie, Zwolle.

Dr. E.G.J.M. Pierik, chirurg.

Contact drs. A.Y.R. Kühlmann (a.kuhlmann@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Prof.dr. Erik Heineman leverde een waardevolle bijdrage aan het uitvoeren van het onderzoek in Zwolle en aan het schrijven van dit manuscript.

Auteur Belangenverstrengeling
A.Y.R. (Rosalie) Kühlmann ICMJE-formulier
J. (Hans) Jeekel ICMJE-formulier
E.G.J.M. (Robert) Pierik ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties