Diastolisch hartfalen

Hartfalen met gepreserveerde ejectiefractie

Klinische praktijk
Frans H. Rutten
Maarten-Jan M. Cramer
Walter J. Paulus
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5315
Abstract

Samenvatting

  • Hartfalen met gepreserveerde ejectiefractie (HF-PEF) behoort tot het hartfalenspectrum, maar verschilt pathofysiologisch van hartfalen met gereduceerde ejectiefractie (HF-REF).

  • Metabole stoornissen leiden bij HF-PEF tot intrinsieke stijfheid van de cardiale myocyt en tot verandering in de ombouw van de extracellulaire matrix van het hart.

  • HF-PEF komt vooral voor bij oudere vrouwen met hypertensie, diabetes mellitus of metabool syndroom, en overgewicht.

  • Tekenen van vochtretentie bij lichamelijk onderzoek ontbreken vaak bij patiënten met HF-PEF.

  • De belangrijkste echocardiografische afwijkingen bij HF-PEF zijn een vergroot linker atrium, linkerventrikelhypertrofie en een verminderde relaxatie en verhoogde vullingsdruk van de linker kamer.

  • Comorbiditeit en hoge leeftijd bepalen in sterke mate de mortaliteit; die van HF-PEF is iets lager dan die van HF-REF.

  • Er is momenteel geen evidence-based medicatiebeleid voor HF-PEF; er wordt onderzoek gedaan naar andere medicatie dan de gebruikelijke therapie bij HF-REF.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Divisie Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde, afd. Huisartsgeneeskunde: dr. F.H. Rutten, huisarts-onderzoeker.

Divisie Hart en Longen, afd. Cardiologie: dr. M.J.M. Cramer, cardioloog.

VU Medisch Centrum, afd. Fysiologie, Amsterdam.

Prof. dr. W.J. Paulus, cardioloog.

Contact dr. F.H. Rutten (F.H.Rutten@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: er is een financiële vergoeding gemeld. Financiële ondersteuning: W.J. Paulus ontvangt een subsidie voor onderzoek naar ‘diastolische disfunctie’ van de Europese Commissie (FP-7-Health-2010; Media-261409).
Aanvaard op 8 september 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Frans H. Rutten ICMJE-formulier
Maarten-Jan M. Cramer ICMJE-formulier
Walter J. Paulus ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Jan
van der Meulen

De auteurs gebruiken in de zin voorafgaande aan de conclusie een verkeerde definitie. Zij schrijven "Gezien het snel oplopen van de vullingsdruk van de linker ventrikel bij HF-PEF en de chronotrope incompetentie (dit is het onvoldoende snel vullen van de linker ventrikel bij inspanning). De definitie van deze aandoening is echter: "Het niet kunnen verhogen van de hartslagfrequentie bij inspanning" (1). Het mag duidelijk zijn dat als de frequentie niet omhoog de linker ventrikel minder snel gevuld wordt, maar een minder snelle vulling treedt ook op bij een mitralisklep stenose. 

Jan van der Meulen
Literatuur
  1. Gentlesk PJ, Markwood TT, Atwood JE. Chronotropic incompetence in a young adult: case report and literature review. Chest. 2004; 125:297-301.

Collega Van der Meulen heeft gelijk. Chronotrope incompetentie is het niet adequaat kunnen verhogen van de hartslagfrequentie bij inspanning. Hierdoor treedt een minder snelle vulling van de linker ventrikel op en daarmee lager hartminuutvolume.  

Frans H Rutten