Diagnostiek en behandeling

Mitralisklepinsufficiëntie: het lek te lijf

Klinische praktijk
Kirsten Boerlage-van Dijk
Rosemarijn Jansen
Renée B.A. van den Brink
Lex. A. van Herwerden
Jolanda Kluin
Jan Baan jr.
Steven A.J. Chamuleau
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5693
Abstract

Samenvatting

  • Mitralisklepinsufficiëntie (MI) is, na aortaklepstenose, de meest voorkomende hartklepaandoening. De prevalentie stijgt met de leeftijd.

  • Uitgebreid echocardiografisch onderzoek is noodzakelijk voor het bepalen van de ernst, etiologie en mechanismen van de aandoening, en voor de juiste behandelstrategie.

  • Chirurgische interventie is geïndiceerd bij symptomatische patiënten met ernstige, organische mitralisklepinsufficiëntie. Klepreparatie heeft daarbij de voorkeur boven klepvervanging. Een (restrictieve) annuloplastiek kan uitkomst bieden bij ernstige, functionele mitralisklepinsufficiëntie.

  • Percutane implantatie van een mitralisclip kan overwogen worden bij patiënten met ernstige, symptomatische mitralisklepinsufficiëntie die inoperabel zijn of een hoog operatierisico hebben.

  • Omdat er geen ideale chirurgische reconstructietechniek is, kan men bij een patiënt met chronische functionele mitralisklepinsufficiëntie voorrang geven aan medicamenteuze behandeling. Dit geldt ook voor patiënten met symptomatische organische mitralisklepinsufficiëntie bij wie geen interventie mogelijk is.

  • Het is onduidelijk wat de beste behandelstrategie is bij asymptomatische patiënten met een ernstige, organische mitralisklepinsufficiëntie en behouden linkerventrikelfunctie: watchful waiting of klepreconstructie.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Cardiologie, Amsterdam.

Drs. K. Boerlage-van Dijk, arts-onderzoeker; dr. R.B.A. van den Brink en dr. J. Baan jr., cardiologen.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht.

Afd. Cardiologie:

drs. R. Jansen, arts-onderzoeker; dr. S.A.J. Chamuleau, cardioloog.

Afd. Cardiothoracale chirurgie:

prof.dr. L.A. van Herwerden en dr. J. Kluin, cardiothoracaal chirurgen.

Contact dr. S.A.J. Chamuleau (s.a.j.chamuleau@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Kirsten Boerlage-van Dijk en Rosemarijn Jansen zijn beiden eerste auteur van dit artikel.
Belangenconflict en financiële ondersteuning: formulieren met belangenverklaring zijn beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A5693; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 19 juni 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Kirsten Boerlage-van Dijk ICMJE-formulier
Rosemarijn Jansen ICMJE-formulier
Renée B.A. van den Brink ICMJE-formulier
Lex. A. van Herwerden ICMJE-formulier
Jolanda Kluin ICMJE-formulier
Jan Baan jr. ICMJE-formulier
Steven A.J. Chamuleau ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties