Wel of niet onderbehandeld?

Mitralisklepinsufficiëntie

Opinie
Fere A. van Loenen Martinet
Teun van der Bom
Berto J. Bouma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D3028
Abstract

Mitralisklepinsufficiëntie is de meest voorkomende hartklepaandoening. Volgens een artikel dat recent in The Lancet is verschenen wordt slechts een minderheid van de patiënten met geïsoleerde mitralisklepinsufficiëntie operatief behandeld, ondanks het feit dat deze aandoening gerelateerd is aan hartfalen en aan een aanzienlijke oversterfte.1,2 Ook laat het onderzoek zien dat patiënten met matige of ernstige mitralisklepinsufficiëntie een lagere 10-jaarsoverleving hebben dan mensen met dezelfde leeftijd en hetzelfde geslacht uit de algemene populatie (30 vs. 63%).

Mogen we hieruit concluderen dat meer patiënten operatief behandeld zouden moeten worden en dat mitralisklepchirurgie nu te weinig gebeurt? In dit artikel zetten wij de resultaten van het onderzoek in The Lancet af tegen de richtlijnen en bekijken wij wat dit betekent voor de dagelijkse praktijk van huisarts en specialist.

Kanttekeningen bij het onderzoek

In het onderzoek werd het behandelbeleid getoetst aan de richtlijn van de American Heart Association (AHA)/American College of Cardiology (ACC) uit…

Auteursinformatie

Medisch Centrum Randwijck, Amstelveen: drs. F.A. van Loenen Martinet, huisarts. Amsterdam UMC, locatie AMC-UvA, afd. Cardiologie: dr. T. van der Bom, aios cardiologie; dr. B.J. Bouma, cardioloog.

Contact B.J. Bouma (b.j.bouma@amc.uva.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Fere A. van Loenen Martinet ICMJE-formulier
Teun van der Bom ICMJE-formulier
Berto J. Bouma ICMJE-formulier
Mitralisklepinsufficiëntie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties