Hardnekkige brokkelige nagels en een taalbarrière

Brokkelige vingernagels.
L.M. (Mees) van Zijverden
Chris H. Marees
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6461
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Psoriasis unguium is een variant van psoriasis waarbij als gevolg van inflammatie van het nagelbed of nagelmatrix nagelafwijkingen optreden. De aandoening komt voor bij 15-50% van de patiënten met psoriasis, maar kan ook optreden zonder huidafwijkingen of voordat de huidafwijkingen ontstaan.

Casus

Een 54-jarige man kwam bij de huisarts vanwege afbrekende vingernagels. Het klinisch beeld werd geduid en behandeld als onychomycose. Omdat verbetering uitbleef en een schimmeltest negatief was, werden de nagelafwijkingen later gediagnosticeerd als psoriasis unguium.

Conclusie

Psoriasis unguium kan worden aangezien voor schimmelinfectie van de nagels. Om de juiste diagnose te stellen is het belangrijk een volledige anamnese uit te voeren en lichamelijk onderzoek te doen naar huid- en gewrichtsmanifestaties van psoriasis. Daarnaast is het verstandig om bij patiënten met psoriasis onychomycose uit te sluiten, om overbehandeling met antimycotica te voorkomen.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie VUmc, afd. Huisartsgeneeskunde, Amsterdam: drs. L.M. van Zijverden, basisarts; drs. C.H. Marees, huisarts.

Contact L.M. van Zijverden (l.vanzijverden@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
L.M. (Mees) van Zijverden ICMJE-formulier
Chris H. Marees ICMJE-formulier
Diagnostiek bij vermoeden van een schimmelinfectie
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties