Nagelafwijkingen in de dagelijkse praktijk

Een cirkel van nagels in verschillende kleuren.
Charlotte R.M. Hetterschijt
Marcel C. Pasch
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6766
Abstract

Samenvatting

  • Iedere arts ziet in de dagelijks praktijk patiënten met nagelafwijkingen. Globale kennis van de nagelanatomie en de meest voorkomende nagelafwijkingen helpt om de juiste diagnose te stellen, correct advies te geven en alarmsignalen te herkennen.
  • Nagelafwijkingen zijn onder te verdelen in neoplasmata, verkleuringen van de nagel, nagelinfecties, inflammatoire nagelafwijkingen en vormafwijkingen van de nagel.
  • Er zijn diverse neoplasmata van en rond de nagel, waarvan plaveiselcelcarcinomen en melanomen belangrijk zijn om te herkennen als maligniteit. Er komen hier ook meerdere benigne neoplasmata voor, zoals een mucoïdcyste, subunguale exostose, glomustumor, onychopapilloom en fibroom of fibrokeratoom.
  • De meest voorkomende afwijkende kleuren van de nagel zijn rood, wit en bruinzwart. Een afwijkende kleur of vormafwijking van de nagel kan het gevolg zijn van een onderliggende ziekte.
  • Onder de nagelinfecties vallen onychomycose, acute paronychia, infectie met Pseudomonas en verruca vulgaris.
  • We bespreken chronische paronychia, psoriasis, alopecia areata en lichen planus als inflammatoire nagelafwijkingen.
Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Dermatologie, Nijmegen: drs. C.R.M. Hetterschijt, aios dermatologie; dr. M.C. Pasch, dermatoloog.

Contact C.R.M. Hetterschijt (charlotte.hetterschijt@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Charlotte R.M. Hetterschijt ICMJE-formulier
Marcel C. Pasch ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde

Ook interessant

Reacties

Wim G
Boersma

Helaas belichten de auteurs slechts heel kort "de gele nagels bij longziekte"  of wel het Yellow Nail Syndroom (YNS).  Het syndroom wordt weinig frequent gediagnosticeerd door zowel dermatologen als longartsen. Veelal wordt er aan een schimmelinfectie gedacht (mijn ervaring). Het syndroom bestaat uit de volgende kenmerken, al dan niet in combinatie aanwezig: gele nagels (vingers en tenen), bovenste en lagere luchtweginfecties leidend tot bronchiectasieen, lymfeoedeem aan de benen (soms handen) en pleuravocht. De oorzaak van dit syndroom is niet exact bekend, maar het vermoeden is dat er sprake is van een beschadiging van het lymfatische capilaire netwerk waardoor protein-rijk lymfe zich in de weefsels ophoopt. Het ziektebeeld komt vooral voor bij ouderen. Soms is een behandeling van Vitamine E succesvol bij het YNS. Andere klachten worden meer symptomatisch behandeld.

W.G.Boersma, longarts