Handleiding medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Media
G.A. Zielhuis
P.H.J.M. Heyendael
J.C. Maltha
P.L.C.M. van Riel
E.C. Klasen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:733

G.A.Zielhuis, P.H.J.M.Heyendael, J.C.Maltha en P.L.C.M.van Riel, Handleiding medisch-wetenschappelijk onderzoek. 3e, herziene druk. 171 bl., fig., tabellen. Elsevier gezondheidszorg, Maarssen 2002. ISBN 90-352-2535-X. Prijs: ingen. € 26,–.

Het opleiden en het motiveren van jonge mensen voor wetenschappelijk onderzoek staan het laatste decennium toenemend in de belangstelling. Veel onderzoeksgerelateerde organisaties maken hier steeds…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties