Een welkome handleiding voor de toetsing van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Opinie
E. Borst-Eilers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:898-2
Abstract

Iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen en na te leven. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Wetteksten zijn vaak moeilijk toegankelijk en worden bovendien gepubliceerd in een krant die slechts weinigen lezen: het Staatsblad. Degenen die een wet moeten uitvoeren, zijn dan ook gebaat bij een duidelijke, toegankelijke handleiding. Zo'n handleiding verscheen afgelopen najaar voor de medisch-ethische toetsingscommissies (MEC's), de zelfstandige bestuursorganen die de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met Mensen (WMO) moeten uitvoeren.1

Alvorens de handleiding te bespreken eerst enkele woorden over de voorgeschiedenis.

de wetsgeschiedenis

De WMO, die in december 1999 in werking trad, heeft een lange en moeizame politieke voorgeschiedenis.2 De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) Simons en de minister van Justitie Hirsch Ballin dienden al in 1992 een wetsvoorstel in, waarvan de hoofdlijn was dat medische experimenten met mensen slechts geoorloofd zijn na voorafgaande goedkeuring van het onderzoeksplan door een MEC…

Auteursinformatie

Mw.dr.E.Borst-Eilers, arts, Ruysdaellaan 21, 3723 CB Bilthoven.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties