Handleiding medisch-wetenschappelijk onderzoek

Media
G.A. Zielhuis
P.H.J.M. Heydendael
J.C. Maltha
P.L.C.M. van Riel
S.C. Cannegieter
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:456

G.A.Zielhuis, P.H.J.M.Heydendael, J.C.Maltha en P.L.C.M. van Riel, Handleiding medisch-wetenschappelijk onderzoek. 161 bl., fig., tabellen. Bunge, Utrecht 1995. ISBN 90-6348-418-6. Prijs: ingen. ƒ 42,50.

De titel van dit boek dekt volledig de inhoud: het gaat om een praktische handleiding, waarin op heldere en overzichtelijk wijze wordt beschreven hoe medisch-wetenschappelijk onderzoek opgezet…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties