Gunstige resultaten van een revalidatieprogramma met cognitieve gedragstherapie en gedoseerde fysieke activiteit bij patiënten met het chronische-vermoeidheidssyndroom

Onderzoek
M. Torenbeek
C.A.J. Mes
M.J. van Liere
K.M.G. Schreurs
R. ter Meer
G.C. Kortleven
C.G.M. Warmerdam
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:2088-94
Abstract

Samenvatting

Doel

Vaststellen of een specifieke, interdisciplinaire revalidatiebehandeling kan leiden tot klinisch relevante veranderingen in vermoeidheid, ervaren beperkingen en fysiek functioneren bij patiënten met het chronische-vermoeidheidssyndroom (CVS).

Opzet

Prospectief en ongecontroleerd.

Methode

Het Roessingh, Centrum voor Revalidatie in Enschede, heeft in samenwerking met het Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid een interdisciplinair klinisch revalidatieprogramma ontwikkeld voor CVS-patiënten. Lichamelijke, mentale en sociale activiteiten worden in de behandeling opgebouwd op basis van cognitief-gedragsmatige principes en gedoseerde activiteit (‘graded activity’). Van 127 opeenvolgende personen die in de periode augustus 2000-december 2004 voor de therapie werden aangemeld, voldeden 99 aan de inclusiecriteria; zij hadden een mediane klachtenduur van 6 jaar. Het behandelresultaat werd geëvalueerd door middel van een voor- en nameting met de ‘Checklist individuele spankracht’ en de score op de ‘Patiëntspecifieke beperkingen’ en op de ‘Short form’-36. Bij 74 patiënten waren de meetgegevens compleet.

Resultaten

Vóór de revalidatiebehandeling was er sprake van ernstige vermoeidheid en beperkingen en een hoge lijdensdruk. Na de behandeling had de onderzochte populatie ten aanzien van vermoeidheid, ervaren beperkingen en fysiek functioneren een significante verbetering ondergaan. De verbeteringen waren overwegend ‘middelgroot’. Van de patiënten was 70 aan het eind van de behandeling klinisch relevant minder vermoeid, 68 ervoer minder beperkingen en 55 functioneerde fysiek beter. Bij 34 was de vermoeidheid na de behandeling genormaliseerd. Van de patiënten was 9,5 na de behandeling vermoeider.

Conclusie

De aangeboden revalidatie voor CVS leidde tot belangrijke verbeteringen in functioneren en vermoeidheid.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:2088-94

Auteursinformatie

Het Roessingh, Centrum voor Revalidatie, divisie Pijnrevalidatie, Postbus 310, 7500 AH Enschede.

Mw.drs.M.Torenbeek, fysiotherapeut en bewegingswetenschapper; mw.drs.M.J.van Liere en mw.dr.K.M.G.Schreurs, psychologen; hr.R.ter Meer, fysiotherapeut; mw.G.C.Kortleven, arts; mw.C.G.M.Warmerdam, revalidatiearts.

Roessingh Research & Development, Enschede.

Mw.drs.C.A.J.Mes, wetenschappelijk onderzoeker en bewegingswetenschapper.

Contact mw.drs.M.Torenbeek (m.torenbeek@roessingh.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties