Gunstig effect van fumaarzuurtherapie bij arthritis psoriatica: een dubbelblind, placebo-gecontroleerd onderzoek

Onderzoek
A.J. Peeters
B.A.C. Dijkmans
J.G. van der Schroeff
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:2428-31
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoek naar werkzaamheid en bijwerkingen van fumaarzuurderivaten op arthritis psoriatica.

Plaats

Polikliniek Reumatologie, Academisch Ziekenhuis Leiden.

Opzet

Dubbelblind, gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd onderzoek met een duur van 16 weken.

Patiënten en methode

Zevenentwintig patiënten met arthritis psoriatica (21 mannen en 6 vrouwen) werden opgenomen in het onderzoek. Van deze patiënten werden er 13 behandeld met fumaarzuurderivaten (fumaarzuurgroep) en 14 met placebo (placebogroep). Alle patiënten werd geadviseerd een speciaal dieet te volgen.

Resultaten

In de fumaarzuurgroep was een significante verbetering van een aantal klinische en laboratoriumgraadmeters voor activiteit van artritis en psoriasis. Bijwerkingen zoals ‘flushing’, misselijkheid, vol gevoel, diarree en flatulentie traden bij beide groepen op, maar iets vaker in de fumaarzuurgroep. Twee patiënten uit de fumaarzuurgroep stopten het onderzoek voortijdig: 1 wegens diarree en 1 wegens een reversibele proteïnurie en stijging van de serumcreatinineconcentratie.

Conclusie

Fumaarzuurderivaten hebben een gunstig effect op arthritis psoriatica. Verder onderzoek naar werkzaamheid en bijwerkingen van fumaarzuurderivaten op lange termijn is wenselijk en daarom lijkt vooralsnog een restrictief voorschrijfgedrag gewenst.

Auteursinformatie

A randomized, double-blind, placebo-controlled study‘.

Academisch Ziekenhuis, Leiden.

Afd. Reumatologie: dr.A.J.Peeters, reumatoloog (thans: Reinier de Graaf Gasthuis, afd. Reumatologie, Reinier de Graafweg 3, 2625 AD Delft); dr.B.A.C.Dijkmans, internist.

Afd. Huidziekten: dr.J.G.van der Schroeff, huidarts.

Contact dr.A.J.Peeters

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties