Toepassing van fumaarzuurderivaten bij psoriasis

Opinie
Th. van Joost
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:2371-3

Zie ook het artikel op bl. 2387.

Psoriasis in uitgebreidere vorm is zonder twijfel een ernstige aandoening, waarbij in ieder geval het beloop, maar vaak ook het behandelingsresultaat zeer individueel bepaald kan zijn. Bij de reeds langer gebruikte uitwendige middelen (o.a. teerpreparaten, ditranol, corticosteroïden) en algemene behandeling (methotrexaat, PUVA-therapie, retinoïden), zijn vooral de laatste jaren nieuwe mogelijkheden voor de behandeling van deze erfelijke huidziekte gekomen. Naast het onderzoek naar toepassingen van ciclosporine en vitamine D en derivaten daarvan, moet de mogelijke effectiviteit van fumaarzuurderivaten bij dit ziektebeeld de aandacht krijgen.1-4

De directe reden dat steeds naar nieuwe mogelijkheden voor behandeling wordt gezocht ligt voor de hand. Een wijze van behandelen die ook na beëindiging van de behandeling zelf het beloop van psoriasis langdurig gunstig beïnvloedt, is nog niet gevonden. Uitwendig toe te passen middelen hebben, zelfs indien ze effectief zijn, het nadeel dat applicatie vaak gedurende een lange periode…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, afd. Dermatologie en Venerologie, Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

Prof.dr.Th.van Joost, dermato-venereoloog.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties